Glöm inte anmäla dig till Avfall Sveriges digitala årsmöte!

På grund av rådande läget med Corona-viruset tvingas Avfall Sverige korta ner det planerade årsmötet som skulle hållits i Malmö den 2-3 juni. Vissa föreläsningar ur programmet kommer att genomföras och sändas digitalt istället, som ett webbinarium, tisdagen den 2 juni, kl. 09.00-12.00. Mer information om detta kommer att skickas ut inom kort. Men du kan redan nu anmäla dig här.

Årsmötesförhandlingarna genomförs digitalt
Avfall Sveriges årsmötesförhandlingar kommer att genomföras vid samma tidpunkt som tidigare meddelats, nämligen den 2 juni kl 11, men via digital kanal. Kallelse är utskickad till alla medlemmar och handlingar inför stämman finns tillgängliga för nedladdning här. Praktisk information om årsmötesförhandlingarna distribueras under april månad. För röstberättigade finns möjligheten att delta fritt under enbart årsmötesförhandlingarna.

– Det känns tråkigt att inte kunna genomföra årsmötet som planerat, det är en viktig mötesplats för branschen. Av förståeliga skäl behöver det ställas in. Samtidigt är ett inställt årsmöte ett långt mindre problem än den utmaning som hela vårt samhälle akut behöver hantera. Vi kommer därför under denna svåra stund att lägga alltmer energi på rådgivning och att utveckla web-baserade mötesplatser och utbildningar till våra medlemmars nytta och stöd. Vi hoppas att så många som möjligt ska kunna delta i våra nya mötesformat och inte minst i det digitala årsmötet, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Avfall Sverige beklagar återigen att årsmötet inte kan hållas på sedvanligt sätt, denna gång i Malmö. Vi vill särskilt passa på att framföra ett stort tack till Sysav och VA SYD som skulle ha stått som värdar för det nu inställda årsmötet i Malmö och vi hoppas kunna få möjligheten att förlägga årsmötet till Malmö vid ett senare tillfälle. 

Avfall Sverige Yngre-träffen som skulle varit den 1 juni är tyvärr inställd. 


Skriv ut:

Datum