Goda exempel på avfallsförebyggande

Sammanfattning: Rapporten "Goda exempel på avfallsförebyggande" är en inspirationskälla till alla som vill arbeta med att förebygga avfall. Att förhindra uppkomsten av avfall är en viktig hållbarhetsfråga för samhället, en fråga som blir mer och mer uppmärksammad. Mycket kan göras – och görs. Detta lyfts fram i rapporten. 

Exemplen i rapporten har valts utifrån de fyra områdena mat, elektronik, textil samt bygg- och rivningsavfall, vilket sammanfaller med fokus i det nationella avfallsförebyggande programmet. Exemplen visar på hur man kan arbeta med förebyggande i den kommunala verksamheten. Dels genom konkreta exempel såsom återanvändning och minskat matsvinn, men också genom upphandling och tillsyn. Andra exempel handlar om att förmedla budskapet om avfallsförebyggande till medborgarna; att främja återanvändning, att tänka smart kring våra resurser samt att dela. Rapporten visar exempel på hur restauranger, sjukvården och kommuner sparat både pengar och miljön – och på köpet fått andra vinster – genom att minska mängderna avfall som uppstår.

Arbetet med att förebygga avfall ska beaktas i hela samhället, även om Avfall Sveriges fokus ligger på alla aspekter av avfallshantering med det långsiktiga målet att avfall inte ska uppstå. Rapporten presenterar några framgångsrika praktiska exempel som visar att förebyggande av avfall både är smart och genomförbart.

Rapporten är en del av Avfall Sveriges kampanj med temat förebyggande av avfall och återanvändning. Kampanjens fokus är att gynna en hållbar konsumtion genom att människor lagar, lånar och återanvänder mer. I kampanjen introduceras en ny märkning – Miljönär-vänlig. Det är en märkning som genomförs av kommunerna. Många av de exempel som presenteras i rapporten skulle kunna märkas som Miljönär-vänliga.


Skriv ut:

Datum