Oätligt matavfall, skal, kärnor

Göteborgsmodell miskar matsvinn

På bara två år lyckades Göteborgs stad halvera mängden slängd mat i sina verksamheter. Nu ska Livsmedelsverket införa samma modell i hela Sverige.

Göteborgsmodellen är ett praktiskt verktyg som visar hur köken kan minska matsvinn­et genom enkla åtgärder och bättre rutiner. D­et kan användas av kockar, köksmäst­are, måltidsbiträden och enhetschefer och kan användas i såväl tillagningskök som mottagningskök och serveringskök.

Modellen består av nio kapitel som handlar om allt från menyplanering och inköp till servering och tillvaratagande av rester. Modellen har redan spritt sig och används i många kommuner runtom i Sverige.

Den minskning som åstadkommits i Göteborg motsvarar nästan en miljon portioner per år.

– Det är fantastiskt att Livsmedelsverket nu helhjärtat ställer sig bakom det verktyg som Göteborg tagit fram för att minska matsvinnet. Nu hoppas vi att Naturvårdsverket också kan ge Sverige en morot, genom att föreslå ett nationellt mål om mindre matsvinn, säger Åsa Hagelin, rådgivare för förebyggande på Avfall Sverige.


Skriv ut:

Datum