Guide om nya förordningar

Nu finns en ny guide att ladda ner från hemsidan om de nya förordningarna avseende förpacknings- och tidningsinsamlingen och matavfall som regeringen beslutade om i somras.

Guiden syftar till att närmare förklara innebörden av de nya regelverken. Som framgår av guiden återstår fortfarande en del oklarheter och Avfall Sverige kommer att ha samtal med såväl myndigheter, främst Naturvårdsverket, som med producentorganisationer och andra aktörer kring detta. 

Du hittar Guide #21: 2018 års förpacknings- och returpappersförordningar samt krav på insamling av matavfall från hushåll, under Guider (du måste vara inloggad för att se guiderna)


Skriv ut:

Datum