Hållbar konsumtion inför julen – visst är det något vi vill stötta!

Kalendern finns på miljönär.se och är en del i Avfall Sveriges kampanj för ett mer hållbart samhälle: Bli Miljönär-vänlig, bli rik genom att laga, låna och återanvända.

Bakom varje lucka i kalendern finns information som ”visste du att …”, frågor etc och quiz med frågor som handlar om att låna, laga och återanvända – hur man kan leva mer miljönär-vänligt helt enkelt. För att göra kalendern extra lockande har vi också gjort en tävling med fina priser.

I Sverige är vi duktiga på att ta hand om våra hushållssopor, nästan allt återvinns som material eller energi. Problemet är den mängd sopor vi skapar och det är ett resultat av allas vår konsumtion. Vi måste reflektera över hur vi konsumerar men även vikten av att sortera och återvinna de sopor som uppstår. Att göra det just inför julen känns som en lämplig tidpunkt.

Här är ett par exempel på vad som döljs bakom luckorna:

Visste du att om alla i Sverige återvann sina kapsyler skulle stålet räcka till 2 200 bilar?

Tips: Baka personliga kakor till alla i familjen istället för att köpa prylar i julklapp. 

Fråga: Hur långt kan du köra på 1000 bananskal som blir biogas? Aplångt, apkort eller 96 km?

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum