Hantering av grovavfall i Sverige

Sammanfattning

Hanteringen av grovavfall har förändrats de senaste två årtiondena med en förskjutning från insamling vid fastighet till insamling via kommunala återvinningscentraler. Samtidigt har mängden grovavfall ökat mycket, särskilt under de senaste åren.

Avfall Sverige har kartlagt hur hanteringen av grovavfall ser ut idag, bland annat hur vanligt det är med fastighetsnära insamling från småhus respektive flerbostadshus samt hur stor andel av grovavfallet som samlas in fastighetsnära. Vidare undersöks vanligaste insamlingsmetod, t.ex. kampanjhämtning eller budning, samt finansieringen av den fastighetsnära insamlingen.


Skriv ut:

Datum