Hantering av radioaktivt material i avfall för förbränning

Rapporten sammanfattar de lagar och krav som gäller vid hantering av radioaktivt avfall. En riskbedömning har även genomförts där tänkbara radioaktiva källor har identifierats och deras konsekvenser uppskattats. Rapporten beskriver även olika typer av utrustning som kan användas för att detektera radioaktivt material i avfallet samt hur driften av denna utrustning kan gå till. Erfarenheter från drift av radiakportaler har även samlats in från Sysav och Mälarenergi.

Vid förbränning av avfall finns risk att radioaktivt material kommer med i bränslet. För låga radioaktivitetsnivåer där material är undantagen eller friklassat ur strålskyddssynpunkt är detta inget problem men om större mängder av radioaktiva källor kommer med i avfallet kan det leda till kostsam sanering, hälsorisker för personal samt kontaminering av omgivningen. Radioaktivt material går att detektera med tex radiakportaler, som mäter av fordonen som kommer med bränsle till anläggningen. Kontrollerna kan dock bli resurskrävande då friklassat material från tex sjukhus kan ge upphov till ett flertal onödiga larm som ändå leder till att lasten måste genomsökas.


Skriv ut:

Datum