Har avfallshanteringen någon plats i klimatarbetet?

Avfallshantering är viktig del av samhällets infrastruktur. Avfallsfrågorna har fått en stor plats i miljöpolitiken och är en viktig fråga i klimatdebatten, men även i näringspolitiken. Avfallshantering kan skapa tillväxt, sägs det. Stämmer det? Vad säger regeringen och oppositionen? Och vad säger EU?

Välkommen till en intressant debatt kring de här frågorna på Avfall Sveriges årsmöte i Helsingborg den 30 maj. Där deltar bland andra miljöminister Andreas Carlgren, riksdagsledamot Carina Ohlsson och Anders Wijkman från EU-parlamentet samt Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige.

Kl 10.30: Avfallsfrågorna i miljö- och näringspolitiken Miljöminister Andreas Carlgren
Är det full samsyn?
Carina Ohlsson, Sveriges Riksdag
EU som drivkraft för hållbar utveckling
Anders Wijkman, EU-parlamentet

Rundabordssamtal med Andreas Carlgren, Carina Ohlsson, Anders Wijkman samt Weine Wiqvist. Moderator: Katarina Hultling. Frågor från åhörarna.

Kl 13.00: Välsignad avfallshantering?
KG Hammar, ärkebiskop emeritus

Plats: Konserthuset i Helsingborg, Drottninggatan 19.
Tid: 30 maj kl 10.30-13.20

Tillfälle för intervjuer finns. Vänligen, anmäl intresse att delta senast 28 maj.
Välkomna!


För mer information/anmälan, kontakta
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, anna-carin.gripwall@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum