Här skapas hållbara affärsmodeller - utdrag från Avfall och Miljö

I Borås ska kunskap, kreativitet och analys hjälpa företag inom textilbranschen att ställa om. ”Jag är optimist, men det kommer att kräva hemskt mycket”, säger projektledaren Adrian Zethraeus.

 

Smart textiles heter verksamheten inom Högskolan i Borås, som ska göra textilbranschen hållbar. En av satsningarna heter Re:textile, vilket från början var ett regionalt initiativ, men som genom bidrag från Naturvårdsverket nu skalats upp till nationell nivå. Till detta kopplas Textile & Fashion 2030 – ett regeringsuppdrag för att främja hållbar textil och hållbart mode. Högskolan i Borås är navet, och många lösningar kan också hämtas från forskningen som sker där.

Adrian Zethraeus är en spindel i detta nät av satsningar. Han kommer själv från modevärlden och presenterar sig som bryggan mellan akademin och företagen. Han har en tuff uppgift framför sig.

– Det är fortsatt så att stora volymer till låga priser dominerar och det är väldigt komplexa värdekedjor, säger han.

– Jag är optimist, men det kommer att kräva hemskt mycket. Det är ingenting som företagen själva klarar av. Det bygger för det första på att vi får en global överenskommelse och spelregler som främjar den här utvecklingen. Det andra – vilket vi börjar se nu – är konsumenter som bryr sig om hållbarhet. Det tredje är företag som kliver in och erbjuder nya lösningar. 

Textile & Fashion 2030 ska jobba med såväl produktion som konsumtion. Plattformen ska bidra till att de angränsande målen i Agenda 2030 uppfylls och ska göra svensk textilsektor till en föregångare inom hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Läs mer i senaste numret av tidningen Avfall och Miljö. 


Skriv ut:

Datum