Hela Europa ska minska avfallet

år kan mängden hushållsavfall ha fördubblats i Sverige om ökningen fortsätter som hittills. I hela världen kan avfallsmängden ha ökat med 72 procent till 2025, en skenande utveckling. För sjätte året i rad ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet.

Ökande avfallsmängder är ett globalt problem, mer aktuellt än någonsin. I Sverige har vi fått ett program för förebyggande[1] och inom EU ser man just nu över återvinningsmålen. Inom EU pågår också sedan sex år tillbaka ett projekt för att minska avfallet. Under en vecka, 22–30 november, arrangeras tusentals aktiviteter runt om i hela Europa för att sätta fokus på vikten av att minska avfallet. I Sverige kallar vi veckan ”Europa minskar avfallet”, expertorganisationen Avfall Sverige är nationell samordnare med stöd av Naturvårdsverket.

– Syftet med projektveckan är att visa hur vår konsumtion och vårt beteende påverkar mängden avfall, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

– Vi har gjort undersökningar som visar att medborgarna inte kopplar sin egen konsumtion till avfallsmängderna så det är ett område vi verkligen behöver kommunicera kring.

– Den genomsnittliga privata konsumtionen i Sverige är långt ifrån miljömässigt hållbar. För att miljö- och hälsopåverkan ska minska till hållbara nivåer behöver vår livsstil och våra konsumtionsmönster förändras, säger Sanna Due-Sjöström på Naturvårdsverket. Ett exempel på hur man kan konsumera hållbart är att ge kläder en längre livslängd genom att köpa och sälja second hand.

Flera av de svenska projekten handlar om att minska matsvinnet. Flera kommuner delar ut doggybags till restauranggäster, skolor minska matsvinnet i skolmatsalarna och nya restkokböcker lanseras. På olika håll arrangeras också leksaksbytardagar och seminarier eller föreläsningar om att minska avfallet.

Det händer mycket mer runt om i landet. Följ oss under veckan, vi kommer att lägga ut aktiviteterna på webben: http://bit.ly/1u5XAPb

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Sanna Due Sjöström, handläggare, Naturvårdsverket, 010-698 14 32, Sanna.Due-Sjostrom@Naturvardsverket.se

[1]http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/


Skriv ut:

Datum