Hemställan om undantag från hushållskarantän

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att samla in, transportera och behandla kommunalt avfall vilket inte upphör i en pandemi. Vi vet att det på sina håll nu är en ansträngd situation. Därför har Avfall Sverige skickat in en hemställan till Folkhälsomyndigheten och Socialdepartementet om bland annat ändrade regler kring hushållskarantän. 

Avfall Sverige skriver nu i en hemställan till regeringen att möjlighet till undantag från hushållskarantän för personal inom kommunal renhållning behöver fastställas liksom möjligheten till ordnad testkapacitet med PCR-test. 

-    Vi har sett att beslut tagits i vissa regioner, men vi anser att det är viktigt att undantagen beslutas på nationell nivå eftersom kommunal avfallshantering är en verksamhet som bedrivs på likartat sätt i alla kommuner och utifrån samma behov av en kontinuerligt fungerande personalförsörjning för att kunna utföra arbetet och ta det ansvar för avfallshanteringen som staten har ålagt kommunerna, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.   

Det som påverkas i pandemin är dels transportinfrastruktur, så som fordon men också återvinningscentraler. Dels finns samhällsviktiga behandlingsanläggningar för energiåtervinning av avfall där värme och el produceras samt rötnings- och komposteringsanläggningar där biologiskt avfall behandlas och där biogas och biogödsel produceras.  

Här kan du läsa hemställan i sin helhet 

Den 24 januari skickade Avfall Sverige in ytterligare en hemställan, denna gång till MSB, om att utöka listan över nyckelfunktioner som undantas från karantänsreglerna. Du hittar vår senaste nyhet om den hemställan här. 


Skriv ut:

Datum