Hoppfullt om hållbar konsumtion

Svenskarna är ett engagerat folk och företagen har redan börjat ställa om till en mer hållbar konsumtion. Multifunktionella kläder, en ny syn på ägande och ökat intresse för återanvändning är några tydliga trender. Men politikerna behöver ta större ansvar. Det var några slutsatser från Avfall Sveriges årsmöte.

Avfall Sverige har just avslutat sitt årsmöte där över 500 kommunala tjänstemän och förtroendevalda från hela Sverige deltog. Sista dagen ägnades åt utblickar i samhället inom återvinning och återbruk – och helt enkelt olika sätt att vara och agera.

”Fem feta framtidstrender förändrar företag” pratade Per Grankvist, författare och debattör, om. Det ökade intresset för hållbarhet håller på att förändra det sätt som företag arbetar och samarbetar på.

En tydlig trend är att tillgång trumfar ägande – att låna istället för att äga har blivit accepterat, menade Per. Och butiken är den nya återvinningscentralen – allt fler butiker tar emot avlagda kläder för återvinning eller återanvändning. Bättre för miljön, bättre för ekonomin.

Från slit och släng till lappa och laga – vad tycker modeindustrin om det? Inga problem, modeindustrin är inne på samma linje, menar Michael Schragger, VD The Sustainable Fashion Academy och Mistra Future Fashion:

–  Återvinning kommer att var helt nödvändigt för att möta den ökande efterfrågan från den växande medelklassen. Den brukbara jorden behövs för att odla mat, så om modeindustrin ska kunna öka sin produktion måste vi ta tillbaka den bomull som redan finns.

Modeindustrin satsar idag i allt större utsträckning på kläder som har en multifunktion, som åldras på ett bra sätt och som är lätta att återvinna. Och det finns pengar att spara – för privatpersoner och för företagen på att återanvända och återvinna.

Oksana Mont, professor Lunds universitet har drivit ett uppmärksammat forskningsprojekt som avslöjar myterna kring hållbar konsumtion: 

–  Vi pratar om slit och släng - men vi hinner inte slita! Vi lever i ett köp och släng-samhälle, sade hon.

Det finns mycket kunskap kring vad som driver utvecklingen mot hållbar konsumtion, men politikerna tar den inte till sig. Samtidigt är det politikerna som måste styra om mot ett hållbart samhälle, konsumenternas makt är inte så stor som somliga vill påskina, menar Oksana Mont

För mer information, kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se, 070-662 61 28 


Skriv ut:

Datum