Plockanalys, foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

Johan Hultén från IVL Svenska Miljöinstitutet är ansvarig för Avfall Sverige-projektet som ska ge svar på hur mycket av det som slängs på åvc som skulle kunna användas. Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

Hur mycket som slängs på åvc är användbart?

Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker just nu hur mycket av det som slängs på åvc som skulle kunna användas. Den andra av två plockanalyser som ingår i studien har nyligen genomförts. De preliminära resultaten visar att cirka 20 procent av det som slängs skulle kunna återanvändas i någon form. Studien pågår till november i år och finansieras till största delen av Avfall Sverige.

Vid den senaste plockanalysen fanns SvT på plats, se inslaget här.


Skriv ut:

Datum