Hushållsavfall i siffror

Sammanfattning: Trollhättan har för andra året i rad blivit bäst i Sverige på avfallshantering, och nu har kommunen kommit på första plats även när det gäller miljö inom avfallshanteringen, följt av Bjuv och Åstorp. Det visar Avfall Sveriges årliga rankning av kommunerna, som publiceras i rapporten. I Avfall Sveriges index för bästa avfallsverksamhet har en mängd nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt vägts samman; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd, avfallstaxa, kostnader och andel förpackningar och tidningar i hushållsavfallet. På andra plats kom Trosa och på tredje plats Falun.

Trollhättan har mycket nöjda kunder, hög matavfalls- och materialåtervinning samt mindre avfallsmängder än jämförbara kommuner. Samtidigt lyckas de hålla nere kostnaderna för avfallshanteringen. Det visar att Trollhättan hamnar högst på topp-listan även när man jämför miljöindex inom avfallshanteringen, före Bjuv och Åstorp. I miljöindex ingår uppgift om miljövänliga drivmedel, hushållsavfall till materialåtervinning, matavfall till biologisk behandling samt mängd avfall till deponi. Hälften av kommunerna på topplistan är från Skåne. Här har man kommit

långt med matavfallsinsamling och många kommuner kör på miljöanpassade drivmedel. Flera av kommunerna har också fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, vilket kan bidra till högre materialåtervinning.

Götene, Gästrike Återvinnare och Örkelljunga har Sveriges nöjdaste avfallskunder om man väger samman resultat från kundenkäter. Många kommuner mäter regelbundet vad kunderna tycker om avfallshanteringen. Det handlar bland annat om hämtning av kärl- och säckavfall, besök på respektive tillgänglighet till återvinningscentral samt förtroende för och information om kommunens återvinning.

Avfall Sveriges årliga rapport ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik från riksnivå ned till kommunnivå. Det handlar bland annat om mängder avfall, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och övriga uppgifter om avfallshanteringen i kommunen. Uppgifterna på kommunnivå presenteras i en tabellbilaga samt i kartor. Länsstatistik presenteras i tabeller och diagram. Dessutom presenteras kommuner i kommunindex (25-i-topp) gällande bästa avfallsverksamhet, miljö, kundnöjdhet och återvinningscentraler.


Skriv ut:

Datum