Hushållsavfall i siffror – kommun- och länsstatistik 2012

Sammanfattning: Falun är bäst i Sverige på avfall, visar det sammanvägda indexet bästa avfallsverksamhet 2012. Det är en sammanvägning av nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett bra och övergripande sätt: kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd, avfallstaxa, kostnader och andel förpackningar och tidningar i soppåsen. Falun vann med 88,3 poäng av maximala 100, följt av Trollhättan med 87,5 poäng och Ludvika med 84,1 poäng. Falun har mycket nöjda kunder, hög matavfalls- och materialåtervinning och relativt små avfallsmängder.

Statistik är en viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av avfallsbranschen. Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web gör det möjligt att samla statistik om hushållsavfall på ett ställe. Det ger ett bra underlag i kontakter med media, politiker, myndigheter, kunder och andra intressenter.

Många kommuner mäter regelbundet vad kunderna tycker om avfallshanteringen i kommunen. Det handlar bland annat om hämtning av kärl- och säckavfall, besök på återvinningscentraler och vad kunderna tycker om tillgängligheten. Förtroende för och information om kommunens återvinning ingår också i undersökningarna. Sollefteå har Sveriges nöjdaste avfallskunder om man väger samman resultat från kundenkäter. Sollefteå fick 87,5 poäng före Borlänge med 87,1 och Karlstad med 84,7 poäng. I fjol vann Borlänge före Sollefteå.

Hässleholm hamnar högst på 10 i topp-listan när det gäller miljö inom avfallshanteringen, som till exempel miljövänliga drivmedel, materialåtervinning samt matavfall till biologisk behandling och återföring av matavfall till jordbruksmark. Bästa resultat för återvinningscentraler hittar vi i Västra Mälardalens kommunalförbund som består av Arboga, Köping och Kungsör.

De flesta uppgifterna i rapporten har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web. Sammanställningen är inte komplett eftersom alla kommuner inte matar in i Avfall Web, men förhoppningen är att denna rapport stimulerar till att öka inmatningen. Öppenhet och viljan att dela med sig av erfarenheter utgör grunden för Avfall Web. Vi vill med denna rapport sprida avfallsstatistiken till fler användare än de som har tillgång till Avfall Web.


Skriv ut:

Datum