Hushållsavfallet minskar visar ny EU-statistik

2014 uppgick mängden hushållsavfall i EU till 475 kg per person, utslaget på hela befolkningen. Det är en minskning med 6 kg per person jämfört med året innan. 44 procent av hushållsavfallet behandlades genom materialåtervinning eller biologisk återvinning. 28 procent deponerades. Det visar den officiella EU-statistiken som nu har presenterats av Eurostat.

För Sverige ser siffrorna något annorlunda ut. 2014 uppstod 466 kg hushållsavfall per person, 99 procent gick till återvinning och endast en procent deponerades. Den svenska statistiken för 2015 kommer att presenteras vid Avfall Sveriges årsmöte den 31 maj.

Hur hushållsavfallet behandlas och vilka mängder som uppstår varierar stort mellan de 28 EU-länderna. I Rumänien, Polen och Lettland uppkom mindre än 300 kg per person medan Danmark toppar listan med 759 kg per person. En del av variationen beror dock på att länderna inte kategoriserar hushållsavfall på samma sätt.

Även behandlingsmetoder varierar mellan medlemsstaterna. Materialåtervinningen är hög i Slovenien och Tyskland, nära 50 procent. Energiåtervinningen dominerar i Estland med 56 procent, tätt följt av Danmark, Finland och Sverige som behandlar 50 procent av hushållsavfallet genom energiåtervinning. I Lettland går 92 procent av hushållsavfallet till depone-ring, därefter följer Malta med 88 procent, Kroatien med 83 procent och Rumänien med 82 procent.

Läs mer på Eurostats webbplats


Skriv ut:

Datum