Identifiering och riskbedömning av mögelsvampen Neurospora vid avfallsinsamling

I en tidigare Avfall Sverige rapport ”2008:14 U Den mikrobiella arbetsmiljön vid insamling av matavfall” upptäcktes under fältstudier ett rosafärgat mögel. Det misstänktes vara av en specifik sort men kunde inte utredas inom befintlig budget. Detta projekt är ett fortsättningsprojekt som syftar till att identifiera det rosafärgade möglet samt sammanställa dess eventuella hälsoeffekter.


Skriv ut:

Datum