Infrastrukturens roll lockade till debatt

Är brister i infrastrukturen ett hot mot den cirkulära ekonomin? Det var vad Avfall Sverige, tillsammans med systerorganisationerna Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten frågade vid ett seminarium i Almedalen på måndagen. 

För att möta miljö- och klimatmål behöver samhället bli mer cirkulärt. Men de svenska näten för el, VA och fjärrvärme står inför stora investeringar, och infrastrukturen för biogas släpar efter. Vad får det för konsekvenser för den cirkulära ekonomin, vem bär ansvaret och hur löser vi det?

Betty Malmberg (M) menade att detta är frågor som många gånger bara handhas på kommunal nivå, vilket är en brist.

– Dessa frågor borde hamna på riksdagens bord också. Vi behöver ruskas om och vi behöver påstötningar från er branschorganisationer. Elbristen för företag i Skåne har blivit en sådan ögonöppnare. Hur kan vi vara mer proaktiva och försöka möta kommunerna? Kommunerna har kunskapen, men vi måste prata på tvärs för frågorna berör alla, sade hon.

Svante Werger från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ville sy ihop sårbarhetsarbetet och hållbarhetsarbetet så mycket som möjligt.

– Bristen på resurser bidrar till sårbarhet och kan vi bli bättre på att hushålla så blir samhället säkrare, sade han.

Svante Werger flaggade också för att befolkningsförflyttningar styrda av miljö- och klimateffekter kan komma att ge nya befolkningsstrukturer att anpassa sig till.

Oroande avfallsflöden

Avfall Sveriges nytillträdde vd, Tony Clark, påpekade att våra infrastrukturfrågor är kopplade till avfallshierarkin. Här ser vi flöden i samhället som är oroande, till exempel mängderna plast som produceras och skräpar ner, textilierna och matsvinnet.

– Vi behöver bättre avfallsströmmar. Man behöver jobba mer uppströms, och här har producenterna ett ansvar som de måste ta. Men vad kan politikerna göra innan det blir ett avfall? Och hur kan vi öka inblandningen av återvunna material, undrade Tony Clark.

– I politiken talar vi nu om vikten av att ha långsiktiga spelregler, replikerade Marlene Burwik (S). Och vi behöver nya affärsmodeller. Ni har byggt in nya affärsmodeller i era verksamheter. Men uppströms finns mer att göra för avfall ÄR en resurs.

Marlene Burwik lovade att Socialdemokraterna kommer agera för att införa det produktpass som föreslagits i regeringens 73-punktsprogram. Det skulle ge kunskap om vad som händer med produkten genom hela kedjan.

Marlene Burwik fick också slutordet:

– När vi får en samhällsekonomisk peng på vad avfallet kostar i systemet, då kommer vi också att se en verklig förändring.


Skriv ut:

Datum