Inga restriktioner för export av avfall från Norge

Det norska Miljödirektoratet, motsvarigheten till det svenska Naturvårdsverket, kommer inte att lägga några restriktioner på export av avfall till energiåtervinning. 

Export av avfall till Sverige har kritiserats av norska anläggningar men Miljödirektoratet anger flera skäl till att inte införa några restriktioner. Bland annat har Sverige kommit längre än Norge i utveckling av fjärrvärme. Norge importerar också mer varor på lastbilar från Sverige än de exporterar. Därför är det mycket återtransport, och utan avfallstransport skulle många bilar köra tomma tillbaka till Sverige.

Läs mer på Miljödirektoratets webbplats


Skriv ut:

Datum