Ingen mat i soporna när Europa minskar avfallet

Avfall Sveriges "Europa minskar avfallet"-vecka börjar ta form. Vi har nu åtta företag och organisationer som kommer att arbeta tillsammans med oss för avfallsminimering och avfallsprevention den 21-28 november och hela 20 ytterligare aktörer är på gång.

Många av aktiviteterna kommer att fokusera på all mat som slängs helt i onödan, andra på återanvändning. Kretsloppsparken "Blåberget" i Sundsvall tar t ex emot begagnade möbler, Erikshjälpen och Myrorna finns på plats under veckan för att sälja dem vidare.

Gatukontoret i Mölndal, Trafikkontoret i Stockholm och VA SYD i Malmö är andra aktörer som kommer att delta under veckan.

Veckan "Europa minskar avfallet" är ett 3-årigt projekt, som stöds av EU-kommissionen. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas speciellt vikten av att förhindra att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Under veckan kommer aktiviteter att anordnas runt om i Sverige. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av allt det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska sitt sopberg.

Läs mer på www.minskaavfallet.se, www.avfallsverige.se eller www.naturvardsverket.se.

För mer information kontakta:
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se
Anna Åhlander, projektledare Avfall Sverige, tel 040 167 175, anna.ahlander@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.
Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!


Skriv ut:

Datum