”Ingen reklam tack” ska spara en halv miljon kg papper

Under kampanjveckan finns etiketten ”Ingen reklam tack” att hämta i en plastficka som hänger i samtliga Helsingborgshems soprum. Om bolagets alla hyresgäster tackar nej till oönskad reklam, sparas sammanlagt cirka en halv miljon kg papper per år. Helsingborgshem har också några enkla, men smarta tips på hur man kan minska på avfallet:

• Köpa produkter med lång hållbarhet och som går att reparera. 
• Köpa begagnade saker ibland. 
• Handla mat i tygpåsar. 
• Reparera saker som gått sönder. 
• Lämna in saker som man inte längre behöver till återanvändning via loppisar eller second-hand affärer, eller sälja det via t ex Blocket. 
• Planera sina matinköp så att allt hinner tillagas innan det blir för gammalt.

– Vi deltar i det här projektet eftersom källsortering har varit en hjärtefråga för Helsingborgshem i många år. 1997 fick vi SABOs miljöpris för bästa källsortering i bostadsområde. Vi har byggt ut för fullskalig hushållsnära källsortering inklusive matavfall i samtliga bostadsområden. Nästa naturliga "miljösteg" är att reducera mängderna. Etiketten är en enkel åtgärd som ger stor miljövinst i förhållande till kostnaden, säger miljösamordnare Kerstin Johansson.

"Europa minskar avfallet" är ett projekt som pågår samtidigt i tio europeiska länder. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska mängden avfall. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas speciellt vikten av att förhindra att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Läs mer på www.helsingborgshem.se, www.minskaavfallet.se eller www.avfallsverige.se

För mer information om "Europa minskar avfallet" kontakta Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

För mer information om Helsingborgshem, kontakta Kerstin Johansson, miljösamordnare, tel 042-20 82 11, kerstin.johansson@remove-this.helsingborgshem.remove-this.se


Skriv ut:

Datum