Innovationer och nya företag – resultat av kommunernas ansvar för avfallet

Sammanfattning: Om inte kommunerna och de kommunala bolagen hade haft viljan, uthålligheten och modet att satsa på den nya tekniken hade Sverige då varit ett föregångsland i produktionen av biogas för fordon och biogödsel? Eller haft fastighetsnära insamling i flerfackskärl i ett 30-tal av landets kommuner? Och om inte kommunernas ansvar och långsiktiga arbete samverkat med näringslivets specialkompetens, hade vi då sett den teknikutveckling vi har inom svensk avfallshantering i dag? Kanske.

I den här rapporten har vi samlat åtta exempel på vad som kan åstadkommas när kommunerna och det privata näringslivet har samverkat för att hitta lösningar. De olika exemplen visar att kommunerna har möjliggjort för nya företag att starta, vilket har skapat både nya arbetstillfällen och tillväxt.

Tack vare kommunernas ansvar och ekonomiska uthållighet är svensk avfallshantering världsledande. Nu går vi vidare mot nästa stora utmaning: att se till att avfall inte uppstår. Även här är det kommunerna som går i bräschen.


Skriv ut:

Datum