Internationellt arbete kan trappas upp

Avfall Sveriges Internationella grupp kommer att gå över i en ny fas. För en sådan, större satsning krävs fler engagerade spjutpetskommuner.

Avfall Sverige Internationella grupp finansieras av några av Avfall Sveriges medlemmar. Den har under de senaste fyra åren hanterat upp till 700 internationella kontakter per år under ledning av koordinatorn Stellan Jacobsson. Det har resulterat i internationella uppdrag för såväl konsultbolag som för gruppens medlemmar.

Kommunerna har en mycket viktig roll genom att vara referenser och ta emot studiebesök, för kompetensöverföring och för erfarenhetsutbyten beslutsfattare emellan. Men nya arbetssätt måste till för att detta ska lyckas i större skala.

I år presenterar det strategiska innovationsprogrammet Resource ett nytt sätt att sprida svenska avfalls- och återvinn­ingslösningar internationellt. Det kan leda till positiva effekter på klimatet och resurshushållningen och samtidigt ge svenska företag nya affärsmöjligheter. Även detta projekt har drivits av Stellan Jacobsson, här tillsammans med Jessica Magnusson, före detta Borås Waste Recovery.

Avfall Sverige uppmanas att söka en fortsättning på Resource-projektet för en period av tre år med målet att etablera minst tre skarpa projekt, där företag får affärer och där kommuner kommer att vara involverade. Får vi finansiering för detta kommer den Internationella gruppen sannolikt att ersättas av det projektet. Vi hoppas då att fler av Avfall Sveriges medlemmar vill vara med som referenser och för erfarenhetsutbyten; vi behöver fler spjutspetskommuner eller -organisationer, som vill sprida sin kompetens.

För mer information, kontakta Stellan Jacobsson tel 070-607 80 95 eller
stellan.jacobsson@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum