Jul i retur

Till att börja med handlar det om hur mycket avfall du och jag som konsumenter ger upphov till. Det betyder att man kan ta sig en funderare på hur mycket man egentligen ska köpa på sig till jul. Köper man en sak som verkligen behövs och kommer till nytta? Eller köper man den bara för att det är jul?

Det andra steget handlar om återanvändning. Kanske finns det saker du redan har som kan skänkas till någon annan, om du ändå ska köpa nytt?

Steg nummer tre handlar om återvinning. Det är allt det du slänger i sorteringskärlen för glas, metall, papper och plast. Det som inte går att materialåtervinna kan man i stället återvinna energin ur i ett kraftvärmeverk. En gammal barrig gran till exempel - den kan eldas och ge värme. Eldar du granen i öppna spisen släpper du dock ut 90 gånger mer stoft i atmosfären än om den bränns i ett värme- eller kraftvärmeverk, där man förutom värme också gör el av den. I många kommuner ordnas uppsamlingsplatser för julgranar.

Visste du också att värmeljus, som har en kopp av aluminium, räknas som förpackning och ska slängas bland metallförpackningar? Men missa inte att ta bort den lilla vekeshållaren, som är i metall, annars kan värmeljuskoppen automatiskt sorteras som metall och nyttan är borta. Aluminium är ett resurskrävande material eftersom det går åt mycket energi vid produktionen. Men om vi återvinner aluminium sparar vi 95 procent av den energi som annars behövs för att göra helt ny aluminium. Aluminium kan dessutom återvinnas hur många gånger som helst! Återvinning av alla värmeljusbehållare innebär att koldioxidutsläppen minskar med 2 250 ton vilket motsvarar de årliga utsläppen från cirka 775 bensindrivna personbilar.

Så här sorteras julskräpet:

Värmeljushållaren lämnas i metallinsamlingen, lossa vekeshållaren först så kan all metallen återvinnas Trasiga elektriska julgransljus och ljus från adventsstaken lämnas till insamling av el-avfall Julgranen lämnas på uppsamlingsplats för granar eller på återvinningsanläggning Leksaker med inbyggda batterier och spelande julkort lämnas också till insamling av el-avfall Presentpapper och wellpapp lämnas bland pappersförpackningar, men ta först bort tejp och annat klistrigt. Presentsnören läggs i soppåsen Julkort utan batteri lämnas i pappersinsamlingen Sillburken lämnas i glasinsamlingen och locket i metallinsamlingen Överblivna fyrverkeripjäser lämnas till polisen Julbordets rester ska man helst äta upp – skal och annat oätligt är matavfall som kan bli biogas och gödningsmedel.Mer fakta och tips om sortering finns på den nationella portalen för avfall och återvinning: www.sopor.nu

Bildtext: 

Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallstrappan. Övriga steg är återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning – till exempel energiåtervinning – och slutligen bortskaffande som oftast innebär deponering.

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, mobil 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Eva Rydegran, presskontakt Svensk Fjärrvärme, tel: 08-677 27 23 mobil 073-404 45 11, eva.rydegran@remove-this.svenskfjarrvarme.remove-this.se


Skriv ut:

Datum