Kapacitetsutredningen 2016 klar

Kapacitetsutredningen för 2016 är nu klar. Den beskriver nuvarande och planerad kapacitet i kraftvärme- och värmeverk för avfallsförbränning till år 2020, och jämför med tillgängliga mängder restavfall till energiutvinning, efter biologisk behandling och materialåtervinning.

Några slutsatser från utredningen är att kapaciteten för avfallsförbränning i Sverige nu är cirka 6,6 miljoner ton. Under hela perioden kommer det att finnas mer kapacitet än vad som krävs för avfall i Sverige. Importerat avfallsbränsle, 1–2 miljoner ton per år, kan alltså användas i den svenska energiförsörjningen.

Rapport nr 2016:13 ”Kapacitetsutredning 2016 – Avfallsförbränning och avfallsmängder till år 2020” finns för nedladdning på medlemssidorna. Icke medlemmar kan beställa rapporten via mail till info@avfallsverige.se, den kostar 300 kr exkl. moms.

Läs mer om rapporten här


Skriv ut:

Datum