Kärl för restavfall kan uppfylla krav på frivillighet

Det måste finnas ett alternativ till att sortera ut matavfall separat om biogödseln eller komposten ska användas för ekologisk produktion. Det skriver Jordbruksverket på sin hemsida. Avfall Sverige kan nu förtydliga vad detta krav innebär i praktiken.

Matavfall som rötas eller komposteras och där slutprodukten – kompost eller biogödsel – ska användas i ekologisk odling måste samlas in i ett insamlingssystem som godkänts av Jordbruksverket. För att kvaliteten på matavfallet ska bli bra behöver hushållen ha en hög motivation att sortera rätt. Detta minskar risken för att oönskade ämnen, som inte är tillåtna för användning i ekologisk produktion, kommer in som föroreningar. Därför ska källsorteringen av matavfallet vara frivillig.

Avfall Sverige har i samtal med Jordbruksverket fått besked om att så länge det finns ett kärl för restavfall så anses utsorteringen vara frivillig. Ekonomiska aspekter, som sanktioner eller avgifter för de som inte sorterar ut sitt matavfall, anses inte bryta mot frivilligheten.

Inom kort kommer Avfall Sveriges Guide #2, Införande av system för insamling av källsorterat matavfall, att uppdateras. Då kommer även denna information att förtydligas.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida
 


Skriv ut:

Datum