Kartläggning av vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall. Etapp III Verifiering av metodik

Sammanfattning: Betong har inte tillräcklig motståndskraft i den aggressiva miljön hos biologiska behandlingsanläggningar. Någon form av tätskiktsbeläggning behövs för att säkerställa betongkonstruktionernas funktion. Beläggningen måste tåla den aggressiva miljön och den trafik som förekommer på platsen.

Ett förslag till kravspecifikationer för tätskikt på betong i aggressiv matavfallsmiljö har tidigare tagits fram. I denna studie har föreslagen provningsmetodik på utvalda produkter och system utvärderats och verifierats.

Provningsresultat vad gäller resistens mot lakvatten och resistens mot avnötning, enligt föreslagen metodik, redovisas i rapporten för ett stort antal produkter och system. Resultaten varierar kraftigt för olika typer av system och anledningar till detta diskuteras relativt ingående.

Metoderna avser resistens mot lakvatten i kombination med hög temperatur respektive slitage. Provningen har genomförts i samarbete med tillverkare och entreprenörer, vilka också bekostat sin egen provning. Innan den egentliga provningen kunde genomföras, måste emellertid metodiken modifieras och anpassas till applikationen biologiska behandlingsanläggningar genom en förstudie. 
Laboratoriestudien har levererat:

  • Metodbeskrivning för provning av tätskiktsbeläggningars resistens mot lakvatten i biologiska behandlingsanläggningar.
  • Metodbeskrivning för provning av tätskiktsbeläggningars slitstyrka i biologiska behandlingsanläggningar.
  • Specifikation som ska gälla specifikt för tätskikt på betong i biologiska behandlingsanläggningar.

Skriv ut:

Datum