Klart om bästa teknikval för avfallsbehandling

Efter många turer har nu EU-kommissionen publicerat BAT-slutsatserna för avfallsbehandling i sin officiella tidning. Detta innebär att de verksamhetsutövare som berörs kommer att behöva anpassa sig till slutsatserna inom 4 år, senast den 10 augusti 2022.

Avfall Sverige tar för närvarande fram en branschvägledning med bland annat tolkningar av BAT-slutsatserna och vilka verksamheter som berörs. Vägledningen väntas klar senare i höst.

Har du frågor, kontakta Johan Fagerqvist, johan.fagerqvist@remove-this.avfallsverige.remove-this.se.


Skriv ut:

Datum