Klimatansökningar pausas

Ansökningsomgången för Klimatklivet som Naturvårdsverket planerade att öppna den 5 maj kommer att skjutas fram. Det beror på att den budget som riksdag och regering antagit innebär begränsningar i hur stora belopp som verket kan binda upp för utbetalningar kommande år.

Nya ansökningar tas emot så snart förutsättningar ges – Naturvårdsverket återkommer med information.

Läs mer hos Naturvårdsverket  


Skriv ut:

Datum