Klimatklivet utökas och förlängs

I höstens budget satsar regeringen på att utöka och förlänga det särskilda stödet för klimatinvesteringar, Klimatklivet.  

Klimatklivet ger investeringsstöd till företag, kommuner, regioner och organisationer på totalt 1,9 miljarder kronor under åren 2015–2018. Hittills har 330 av totalt cirka 1 000 inkomna ansökningar fått stöd. De flesta handlar om att bygga laddpunkter för elfordon, konvertera från fossilt bränsle till förnybart eller utöka produktion av biogas. För att kunna genomföra ytterligare projekt stärker nu regeringen Klimatklivet med 100 miljoner kronor under 2017 och 2018. Satsningen förlängs också till år 2020. Det betyder att Klimatklivet tillförs totalt ytterligare 1,6 miljarder kronor.

Läs mer på regeringens webbplats


Skriv ut:

Datum