KliMATsmart i Halmstad ska minska skolornas matsvinn


Projektet ingår i Halmstads KliMATsmart-kampanj och är en uppföljning på förra årets kampanj. Då minskade matsvinnet i Halmstads högstadie- och gymnasieskolor med 13 procent jämfört med 2008. Det motsvarar ett minskat koldioxidutsläpp på 7 ton per år och en minskad årlig matkostnad på 137 000 kr.

– Genom att koppla ihop de globala frågorna med våra enkla vardagsrutiner vill vi i Halmstads skolor visa att vad var och en av oss gör har betydelse för hur samhället blir, säger Marianne Olovson, stadskontoret i Halmstads kommun som samordnar kampanjen.

– Det finns undersökningar som visar att en fjärdedel av den mat vi köper i Sverige aldrig blir uppäten, den kastas i stället. Det innebär att livsmedel produceras och transporteras långa sträckor helt i onödan. Därför är det bra att så många av projekten under veckan ”Europa minskar avfallet” handlar om att minska matsvinnet, säger Avfall Sveriges informationschef Anna-Carin Gripwall.

”Europa minskar avfallet” pågår 20-28 november. Det är ett treårigt EU-projekt, som arrangeras för andra året i rad, med Avfall Sverige som nationell samordnare. Projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Under veckan kommer drygt 200 aktiviteter att anordnas runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktiviteter.

För mer information kontakta:
Marianne Olovson, Kommunikatör och samordnare för klimatinvesteringar, Halmstads kommun,
tel. 035-13 98 69, mobil 076 763 7589, marianne.olovson@remove-this.halmstad.remove-this.se
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum