Klok konsumtion kan minska avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som i år anordnas för tredje året i rad. Det pågår 19-27 november. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och av att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Flera projektanordnare har valt att fokusera på minskad konsumtion som ett sätt att hålla ner avfallsmängderna, här är några exempel:

• Klädoteket

• Medveten konsumtion

• RensaVinden.nu

• bortskänkes.se

• syndattkasta.se

– I Sverige är vi duktiga på att återanvända, återvinna och utvinna energi ur vårt avfall. Ändå står vi inför samma stora utmaning som resten av världen: våra avfallsmängder måste minska, säger Avfall Sveriges kommunikationschef Anna-Carin Gripwall.

– Avfall Sveriges mål är att projektet ska uppmärksamma berörda samhällsaktörer på frågan och bidra till att de aktivt börjar arbeta med avfallsminimering. Genom vår vision ”Det finns inget avfall” visar vi att Avfall Sverige och landets kommuner tar frågan om avfallsminimering på största allvar, säger Anna-Carin Gripwall.

Under minska avfallet-veckan anordnar 84 projektarrangörer ca 200 aktiviteter runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktiviteter.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum