Koka 38 koppar kaffe på gårdagens tidning

Varje år återvinns 420 000 ton tidningar. Den energibesparing det ger jämfört med att hugga ner nya träd räcker till att brygga en hel termos kaffe var till hela jordens befolkning.

Så se till att sortera rätt – det tjänar vi alla på i längden.

Läs mer om materialåtervinning på www.facebook.com/sveriges.storsta.miljororelse

Fakta:
Genom att materialåtervinna våra sopor, sparar vi både energi och jungfrulig råvara. Det krävs mycket mer energi att producera pappersmassa till en tidning från nytt trä än att använda återvunnet material. Men då gäller det att sortera rätt redan från början.

För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, 
tel 040-35 66 08, mobil 070-070-662 61 28

Not: Besparingen av koldioxid och energi avser jämförelse med användning av materialåtervunnen råvara istället för jungfrulig.


Skriv ut:

Datum