förpackningar av plast

Kommentar inslag i Ekot om plastförpackningar, 3 okt 2019

På Ekot i Sveriges Radio idag, 3 oktober, lyfter man frågan om andelen plastförpackningar som materialåtervinns. Endast ca tio procent av hushållens plastförpackningar materialåtervinns, menar Ekot. Resten går till energiåtervinning. Avfall Sverige har ingen anledning att ifrågasätta dessa siffror, vilka bygger på statistik bland annat från plockanalyser som Avfall Sverige har tagit fram i samarbete med kommunerna i Sverige. 

Producenterna, inte kommunerna, har ansvar för att samla in och återvinna förpackningar. Ansvarsfördelningen är dock inte något som särskilt många medborgare/konsumenter känner till och heller inte ska behöva bry sig om. Det blir dock ett problem när media publicerar inslag som det nu aktuella, eftersom kommunerna sannolikt får ta en del av kritiken, om än oberättigat. Risken är också att medieinslaget signalerar att det inte är någon idé att sopsortera, vilket självklart vore förödande. 

Att producenternas statistik inte är transparent har lyfts av många och i olika sammanhang.  Likaså att det är invånarna som får betala för omhändertagandet av det som producenterna borde stå för.

2018 fattade regeringen beslut att som regel ska det vara bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper. Diskussioner om hur detta ska göras pågår som bäst nu, mellan framför allt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI och Avfall Sverige tillsammans med kommunerna. Ett 50-tal kommuner har redan, på eget initiativ, infört fastighetsnära insamling från villor och småhus och plockanalyser visar att insamlingen ökar. Vi ser därför fram emot att beslutet om nytt insamlingssystem ska kunna öka materialåtervinningen av bland annat plastförpackningar avsevärt. 

Det är också viktigt att påpeka att kommunerna arbetar för att mer avfall, inte minst plasten, ska kunna förebyggas och att mer av det uppkomna ska kunna materialåtervinnas. Vi driver också frågan om att mer behövs göras uppströms, dvs i design- och produktionsledet, när det gäller t ex materialval, för att minska mängden avfall. 


Skriv ut:

Datum