Kommuner får inte bekosta insamling av förpackningar

Från 2021 får en kommun inte längre samla in förpackningar eller tidningar annat än på uppdrag av producenterna. Om en kommun åtar sig uppdraget krävs full kostnadstäckning – insamlingen får inte finansieras via avfallstaxan. 

Avfall Sverige har låtit utreda förutsättningarna för en kommun att engagera sig i det nya systemet för insamling av förpackningsavfall och returpapper. Systemet bygger på insamling av någon aktör som fått tillstånd att ha ett insamlingssystem. Från den 1 januari 2021 får kommunerna bara samla in utsorterat förpackningsavfall och returpapper på uppdrag av någon som driver ett sådant system. 

Vidare ska kostnaderna för det nya systemet till fullo bäras av producenterna. Vare sig enskilda eller kommunen ska belastas med kostnader för detta. Ska kommunen samla in genom uppdragsavtal måste kommunen erhålla full kostnadstäckning för åtagandet. Annars skulle det vara fråga om ett otillåtet nyttjande av kommunala avgifter genom ett otillåtet stöd till den som driver insamlingssystemet.

Avfall Sveriges tittar på konsekvenserna av denna utredning, för de kommuner som redan har investerat i fastighetsnära insamling. 

Läs mer i Guide nr 22, som kan laddas på avfallsverige.se av medlemmar (du måste vara inloggad för att länken ska fungera)

Betydelsen av fastighetsnära insamling

Utöver detta har Avfall Sverige också låtit beräkna insamlingspotentialen vid fullt utbyggd fastighetsnära insamling för förpackningar och returpapper (FNI) baserat på plockanalysresultat. Resultatet finns att ladda ner från Avfall Sveriges medlemssidor. 

Studien visar att betydelsen av nuvarande FNI är stor och står för en stor andel av mängden insamlade förpackningar och returpapper från hushållen. Cirka 30‑50 procent av förpackningsavfallet och cirka 30 procent av returpappret samlades in via FNI 2018.  För hushåll utan FNI slängs 70-90 procent av pappers-, metall- och plastförpackningarna i restavfallet.

Potentialen till minskad mängd förpackningar och returpapper i restavfallet är stor. Genom att erbjuda alla hushåll FNI beräknas mängden förpackningar i restavfallet i genomsnitt kunna minska med 20‑30 procent och mängden returpapper med 25 procent. Potentialen till ökad insamling är störst för pappers- och plastförpackningar, ca 50-90 procent.

Du hittar en presentation och PM i högerspalten på medlemssidorna (du måste vara inloggad för att länken ska fungera)


Skriv ut:

Datum