bilkö

Regeringen ger kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från den 1 januari 2020. Förslaget innebär att fordon som drivs med el, gas och vätgas tillåts i den strängaste zonen.

Kommunerna kan få införa miljözoner

Regeringen ger kommuner möjlighet att införa tre olika miljözoner från den 1 januari 2020. Förslaget innebär att fordon som drivs med el, gas och vätgas tillåts i den strängaste zonen.

– Det är bra att biogasbilar Euro 6 också kan användas i den allra strängaste miljözonen som nu föreslås. Inte minst eftersom biogas ofta används i transportbilar och taxi som behöver kunna röra sig inom en hel stad, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist i en kommentar.

Kommuner kan redan idag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon som lastbilar och bussar. Miljözoner finns därför redan idag i åtta kommuner. Dagens miljözoner innebär att fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass Euro 6 köra i zonen.

I den andra miljözonen ställs krav på personbilar. Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 skärps kraven så att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor. Bilar med bensinmotor får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar. Även bilar som har bättre miljöprestanda, exempelvis elbilar och bränslecellsbilar, får köra i den andra miljözonen.

I den tredje miljözonen ställs högst krav. Där får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Regeringen kommer snarast att besluta om nödvändiga författningsändringar i Trafikförordningen, som gör det möjligt för kommunerna att införa de nya miljözonerna. Transportstyrelsen har fått regeringens uppdrag att ta fram förslag på hur kommunernas möjlighet att se till att miljözonsbestämmelser och andra trafikregler efterlevs.

Läs mer på regeringens webbplats


Skriv ut:

Datum