Kommunerna visar vägen för mindre avfall

Att förebygga avfall är bland det smartaste vi kan ägna oss åt. Här finns nämligen bara vinster att göra. Det visar en rad konkreta exempel från Sveriges kommuner, som vi berättar om i en ny bilaga. Ensamma kan kommunerna förstås inte skapa ett resurseffektivt samhälle. Lagstiftarna, producenterna, medborgarna, ja alla samhällsgrupper måste ställa om. Men att så många kommuner nu visar vägen gör att fler kan våga följa. Att vi måste ställa om står klart; de fysiska tillgångarna räcker inte. Du vet säkert att den svenska konsumtionen skulle kräva fyra jordklot om den stod modell för världen. Men genom att förebygga avfallet – genom hållbar konsumtion och produktion – följer så mycket mer. Det är de facto en tvärgående fråga som påverkar våra möjligheter att nå många av de svenska miljömålen – ja även FN:s hållbarhetsmål.

Det skriver Weine Wiqvist i inledningen till bilagan Kommunerna visar vägen för mindre avfall. 


Skriv ut:

Datum