Kommunerna visar vägen för smart återbruk

Den 13 juni publicerade Avfall Sverige en bilaga i Dagens Samhälle om kommunernas arbete med återbruk. 

Läs mer ledare med Avfall Sveriges nya ordförande, Lars Stjernkvist, en intervju med Avfall Sveriges tillträdande vd Tony Clark, om hur Göteborg tillsammans med byggsektorn arbetar för att ta fram nya upphandlingskrav för att minska avfallet, om IKEA:s nya cirkulära affärsmodell och mycket mer. 

Här hittar du bilagan


Skriv ut:

Datum