Kommunernas roll och ansvar i framtidens avfallshantering

Det sker stora förändringar i världen som mer eller mindre direkt kommer påverka både morgondagens avfallshantering som helhet och kommunernas roller och ansvar i synnerhet. Riktningen i de här trenderna tror vi oss kunna vara relativt säkra på varför vi kallar dessa trender för ”den säkra utvecklingen”. Sammantaget utgör de alltså en fond som alla som ska verka i framtiden behöver förhålla sig till. Dessa generella trender är beskrivna under fyra huvudavsnitt. Många av trenderna kan inte isoleras till ett enskilt område utan de samspelar med förändringar inom andra områden. Men för tydlighetens skull är trenderna beskrivna under någon av fyra huvudrubriker: digitalisering, hållbarhet, politik och människorna. 

Materialet är tänkt att fungera som underlag för strategisk dialog kring samhällets framtida utveckling och som underlag till vidare diskussioner om den roll och det ansvar som kommunernas avfallsorganisationer kan ta. Rapporten är framtagen i ett format som både ska kunna läsas som en traditionell rapport, men också ska kunna fungera som ett beslutsunderlag i interna workshops och beslutsprocesser. Som ett komplement till rapporten finns också en PowerPoint-presentation som kan användas vid kommunernas interna arbete med sin egen framtidsanalys. Den finns tillgänglig för våra medlemmar under medlemssidorna. 


Skriv ut:

Datum