Kommunikationsstöd för förebyggande-coacher

Detta kommunikationsstöd riktar sig främst till förebyggande-coacher som vill starta eller utveckla arbetet med att förebygga avfall tillsammans med dessa kunder. Materialet ger stöd för att vid kundkontakter motivera verksamheter att komma igång att förebygga avfall. Coacherna kan i sin tur stötta annan personal med hjälp av detta kommunikationsstöd för att öka kännedomen om förebyggande av avfall. 

Inom en kommun eller en kommunal förvaltning eller bolag finns det flera olika personalkategorier som kommer i kontakt med kunder, såväl medborgare som kunder inom kommunens egna verksamheter eller företag och andra organisationer. Samtliga dessa kunder kan vara mottagare av information som rör förebyggande av avfall. 

Det här kommunikationsstödet har tagits fram inom ramen för Kretslopp och vattens projekt Förebygga avfall i Göteborgs Stad. Avfall Sverige har fått tillåtelse att formulera om och använda materialet i kursen Förebygga avfall – en kurs i att coacha. Exemplen som används kommer ifrån Göteborgs stad. Fler exempel finns i Avfall Sveriges rapporter. 

Syftet med materialet är att utgöra ett kommunikationsstöd för dem som i olika roller arbetar med att förebygga avfall. Kommunikationsstödet kompletterar annat material som Avfall Sverige tagit fram som stöd för kommuner att förebygga avfall, till exempel Handbok i att förebygga avfall i kommunen – Metod och inspiration (Rapport 2017:17).


Skriv ut:

Datum