Foto: Renhållningen Kristianstad

Kristianstad är bäst i landet på avfallshantering

Efter att i flera år haft topplaceringar tog Kristianstad steget upp till förstaplatsen som årets avfallskommun, med ett sammanvägt index på 92,3 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, uppskattade besök på återvinningscentraler och höga miljövärden bidrog till placeringen. 

- Kristianstad har höga värden gällande miljö. De har ett högt nyttjande av matavfallet som resurs i form av biogödsel och biogas. Alla sopbilar går på biogas eller HVO, som är förnybara drivmedel, vilket innebär att Kristianstad har ett fungerande kretslopp på riktigt, säger Jenny Westin, Avfall Sveriges rådgivare för statistik och taxor. 

Kristianstadsborna är bra på att sortera ut förpackningar och returpapper, vilket medför hög materialåtervinning och små mängder som hamnar i restavfallet. Det har resulterat i successivt minskade mängder restavfall som går till energiåtervinning, 128 kg per person 2019. De ligger långt under riksgenomsnittet som är 164 kg per person 2019.

- Vi på Renhållningen har under många år arbetat mot visionen "Bäst i Sverige 2020" så det var riktigt roligt att vi lyckades vinna just i år. Visionen togs fram av vår styrelse redan år 2013 och handlar om att vara modern och ligga i framkant. Att vara det goda exemplet där fokus ligger på att skapa en hållbar miljö och ge en god service och hög kundnytta för kommunens invånare. Många initiativ gällande förbättrad avfallshantering har tagits i kommunen sedan visionen formulerades, bland annat nya återvinningscentraler i Åhus och Arkelstorp samt fyrfacksinsamling för villor och fritidshus, säger Johan Karlsvärd, vd på Renhållningen Kristianstad.

På andra plats kom fjolårets vinnare, Ängelholms kommun och på tredje plats Falun. 

Priset delas ut för åttonde året och har tidigare tilldelats bland annat Ängelholm, Uddevalla, Trollhättan, Falun och Lund. Underlaget har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2019.

Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 16 nyckeltal inom fyra områden; Förebyggande och avfallsmängder, Återvinning av material och matavfall, Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt Kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

Mer statistik kring avfallshantering i Sverige presenteras i Svensk avfallshantering som publiceras i slutet av juni.

Här kan du ladda ner hela kommunlistan


Skriv ut:

Datum