tangentbord dator

Kritik mot omfattande avfallsstatistik

Förslaget om vilka uppgifter som ska lämnas till det nya nationella registret innebär en stor administrativ och ekonomisk börda för kommunerna, menar Avfall Sverige.

Naturvårdsverket har tagit fram förslag på föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall som just nu är ute på remiss.  

Bland annat föreslår Naturvårdsverket att kommuner eller kommuner i regional samverkan ska genomföra plockanalyser av blandade fraktioner, som restavfall och blandat grovavfall vart fjärde år. Naturvårdsverket föreslår också att kommunerna ska rapportera in uppgifter om matavfall uppdelat på hushåll, storkök/restaurang samt butiker och andra verksamheter. 

Avfall Sverige ser att det finns risker med ökad administrativ börda och ökade kostnader för kommunerna om flera av dessa förslag genomförs. Avfall Sverige kommer att svara på remissen och har ambitionen att ha ett färdigt remissvar i början av vecka 42. Alla kommuner har möjlighet att lämna sitt eget remissvar senast den 23 oktober.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida
 


Skriv ut:

Datum