Lagrådet skeptiskt till förbränningsskatt

Lagrådet, som granskar nya lagar, har lämnat en ovanligt omfattande kommentar till regeringens förslag till skatt på avfallsförbränning.

Lagrådet bedömer att förbränningsskatten har en mycket begränsad påverkan på de totala växthusgasutsläppen. Vidare skriver de: 

”Lagrådet konstaterar att det inte anförts något konkret stöd för att det angivna syftet med förslaget skulle uppnås; vad som anges som stöd är snarast antaganden om effekter som kan komma att uppstå under vissa förhållanden. Omfattningen av de potentiella positiva effekterna har inte ställts i relation till risker och till förutsebara negativa effekter.”

Lagrådet ifrågasätter också regeringens uppdrag till Skattemyndigheten att utvärdera skattens effekter, vilket ska ske under hösten. De faktiska effekterna kan bara granskas sedan skatten införts, och en utvärdering av potentiella effekter borde ha gjorts under beredningen, menar lagrådet. 

Regeringen har, trots Lagrådets uttalande, möjlighet att driva igenom skatten.

Här kan du läsa Lagrådets uttalande i sin helhet


Skriv ut:

Datum