Lämna julens sopor där de hör hemma

Trasig julgransbelysning och lampor från elljusstakar eller luciakronor är exempel på el-avfall, som inte ska hamna i soppåsen. Där passar inte lampor och lysrör heller.

Bly och kvicksilver i lampor ska kunna tas omhand på ett säkert sätt och inte riskera att hamna i naturen.

Varje år hamnar 1,3 kilo elavfall per person i fel tunna. Det blir totalt 12 000 ton sopor som kan innehålla farliga ämnen. Hjälp oss ta rätt på detta – varje gram betyder mycket för miljön! Lämna därför el-avfallet till kommunens insamlingsplats för farligt avfall.

För mer information, kontakta:Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum