Lars Stjernkvist föreslås bli ny ordförande

Valberedningens förslag till ny ordförande för Avfall Sverige är kommunstyrelseordförande i Norrköping och tidigare partisekreterare, Lars Stjernkvist (S).

Clas Thunblad (S) har avböjt omval efter socialdemokraternas valförlust i hemkommunen Järfälla. Valberedningen var enig i sitt förslag till ersättare.

– Lars Stjernkvist har visat ett bra miljöengagemang och är en väldigt namnkunnig person, han är en dörröppnare, säger Mikael Gäfvert (M), sammankallande i valberedningen.

Lars Stjernkvist har ett förflutet som riksdagsledamot och var Socialdemokraternas partisekreterare 1999–2004.

– Jag är väldigt hedrad av att ha fått frågan att kandidera. Det som gör det här uppdraget så spännande är att avfallsfrågorna är en otroligt viktig grund för vårt samhälle. Och Avfall Sverige har utvecklats till en spjutspets när det gäller omställningen till ett hållbart samhälle, säger Lars Stjernkvist.

– Som partisekreterare kunde jag påverka mitt eget parti under en period då klimatpolitiken och hållbarhetsfrågorna fick genomslag. Det är rätt häftigt att nu befinna sig i en stad som jag vill påstå är en föregångare.

Energikombinatet Händelö, strax utanför Norrköping, har beskrivits som ett av världens mest effektiva energisystem, där överskottsprodukter från en industri blir till råvara i nästa.

– Här har vi gått från politiken till handfast miljöarbete lokalt. Då kan man se vilken kraft det finns i förändringen, säger Lars Stjernkvist.

Detta blir Mikael Gäfverts sista nomineringar till Avfall Sveriges styrelse. Efter 14 år som sammankallande i valberedningen tackar han för sig.

Ny ordförande väljs vid årsmötet i Stockholm den 21–22 maj. Anmäl dig på www.konferens.avfallsverige.se   


Skriv ut:

Datum