Lars Stjernkvist ny ordförande för Avfall Sverige

Det var ett enhälligt beslut som klubbade den nye ordföranden vid Avfall Sveriges årsmöte i Stockholm. 

– Lars bakgrund som kommunstyrelseordförande i Norrköping, en kommun som genomfört stora miljöprojekt, bådar gott för ett Avfall Sverige som även fortsättningsvis kommer att visa vägen till ett hållbart samhälle, kommenterar avgående ordförande Claes Thunblad.

– Det här är ett drömuppdrag om man är engagerad i miljöfrågor och gillar att vistas i gränslandet mellan politik och näringsliv. Dessutom träder jag till i ett läge då hela verksamheten står inför en rejäl omställning och ambitionshöjning, säger Lars Stjernqvist.

Tidigare ordförande, Claes Thunblad, avböjde omval efter att ha avsagt sig uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i hemkommunen Järfälla.

Övriga styrelsemedlemmar, nya namn markerade med en *

Förtroendevalda:

Lars Stjernkvist (S), ordförande, Norrköping 

* Maria Antonsson (MP), Stockholm Vatten och Avfall 

Johan Algernon (M), Täby 

Robin Holmberg (M), vice ordförande, Ängelholm 

Per-Erik Johansson (S), Vakin, Umeå 

* Ann-Katrin Järåsen (S), Torsby 

Pär Jönsson (M), Östersund 

Steve Sjögren (S), KSRR, Kalmar 

Anna Tenje (M), Växjö 

Wendla Thorstensson (C), Sydnärkes kommunalförbund 

Tjänstepersoner:

Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö 

Mile Elez, Tekniska verken i Linköping 

Carina Färm, Vafab Miljö Kommunalförbund, Västerås 

* Irene Hedlund, Härnösand Energi & Miljö 

Agneta Lantto-Forsgren, Skellefteå 

Lisbeth Martinsson Skinnar, Dala Vatten och Avfall, Leksand 

Lars Persson, Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde 

Anders Åström, Renova, Göteborg 


Skriv ut:

Datum