soptunnor på rad

Avtalssamverkan inom exempelvis avfallshanteringen kan bli möjligt genom ett nytt föslag.

Lättare samverka genom avtal

Regeringen har nu lämnat en proposition som föreslår en generell rätt till avtalssamverkan för kommuner och landsting. Förslaget innebär att kommuner och landsting får möjlighet att överlåta utförandet av uppgifter till varandra.

Vid avtalssamverkan kommer det också att vara möjligt för kommuner och landsting att delegera beslutanderätt till en anställd i en annan kommun eller landsting, så kallad extern delegering.

Till följd av förslaget om generella bestämmelser i kommunallagen föreslås även ett antal följdändringar i andra lagar. Regleringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Ladda ner och läs regeringens proposition


Skriv ut:

Datum