soptunnor på rad

Avtalssamverkan inom exempelvis avfallshanteringen kan bli möjligt genom ett nytt föslag.

Lättare samverka genom avtal

Riksdagen har nu godkänt regeringens förslag till generell rätt till avtalssamverkan för kommuner och landsting. Det innebär att kommuner och landsting får möjlighet att överlåta utförandet av uppgifter till varandra.

Vid avtalssamverkan kommer det också att vara möjligt för kommuner och landsting att delegera beslutanderätt till en anställd i en annan kommun eller landsting, så kallad extern delegering.

Till följd av förslaget om generella bestämmelser i kommunallagen föreslås även ett antal följdändringar i andra lagar. Regleringen träder i kraft den 1 juli 2018.

Läs mer om beslutet

Ladda ner och läs regeringens proposition


Skriv ut:

Datum