Lena Sommestad, Lena Ek med flera på RVFs årsmöte: Avfallspolitik i Sverige och EU

Avfallshanteringen utgör en viktig del av samhällets infrastruktur och miljöfrågorna står i fokus. Det betyder att avfallshanteringen också är ett mycket intressant politiskt område. Regler som bestäms i EU får stor betydelse för oss i Sverige. Detta tillsammans med nationella regler påverkar givetvis hur avfallshanteringen ska gestalta sig lokalt.

RVF håller årsmöte på Elmiamässan i Jönköping den 30 maj. Kom och lyssna på vad Lena Sommestad och andra ledande politiker har att säga om avfallspolitiken. Hur ser de på kommunernas ansvar och roll? Hur ser man på ansvarfördelningen mellan kommuner och producenter? Hur ser man på det nyligen föreslagna styrmedlet avfallsskatten?

Deltagare:
Miljöminister Lena Sommestad (s)
Lena Ek (c), EU parlamentet
Acko Ankarberg (kd), kommunalråd i Jönköpings kommun
Åsa Domeij (mp), 1:e vice ordförande i Riksdagens Miljöutskott
Lars Lindblad (m), ledamot av Riksdagens Miljöutskott
Kjell Erik Karlsson (v), ledamot av Riksdagens Miljöutskott
Sverker Thorén (fp), ledamot av Riksdagens Miljöutskott
Diskussionen leds av moderator Harald Treutiger. Deltar gör också RVFs styrelse och VD.

Plats: Elmia Waste & Recycling mässa i Jönköping.
Tid: 30 maj kl 13.30-16.00

För ackreditering, gå in på www.elmia.se/waste-recycling. Om ni inte hinner få presskort, så kan det också hämtas ut i presscentret på mässan.

Välkomna!

För mer information, kontakta Anna-Carin Gripwall, informationschef RVF, 070-662 61 28, anna-carin.gripwall@remove-this.rvf.remove-this.se

---

RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är RVFs medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 9 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag.


Skriv ut:

Datum