Lokala krafter när Europa ska minska avfallet

– Det här är fjärde året, som ”Europa minskar avfallet” genomförs. Tusentals projekt har visat hur vår konsumtion och vårt beteende påverkar mängden avfall, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige. Vi skapar på tok för mycket avfall, mängderna måste ner. Likaväl som att var och en bidrar till att öka avfallsmängderna kan faktiskt var och en bidra till att minska dem.

– Precis som vi är bra på att källsortera behöver vi lära oss hur man förebygger avfall. Det ger ännu större miljövinster, säger Sanna Due-Sjöström Naturvårdsverket.

Aktiviteterna visar på ett stort engagemang och god uppfinningsrikedom. På många olika sätt kommer aktivitetsveckan att öka medvetenheten om hur vår konsumtion påverkar miljön. Och att det spelar roll hur jag väljer att konsumera. Några exempel:

  •  Bjussa.se sprider positiva nyheter via Facebook och Twitter för att öka medvetandet om återanvändning. Bjussa.se är en sajt där man gratis kan skänka och få möbler, saker och kläder.
  •  BORAB i Bollnäs vänder sig till högstadie- och gymnasieelever med en frågequiz. Eleverna tävlar om att minska mängden lunchmat de slänger. Skolan som vinner får en god efterrätt och möjlighet att pimpa skolans matsal.
  •  Tyrens bjuder in till ett seminarium om strategier för att minska avfallet som vänder sig till chefer inom byggnadsindustri och sjukvårdssektorn.
  •  IVL gör en intern kampanj på kontoret för att öka kunskapen om hur man som privatperson kan minska sin miljöpåverkan. Diskreta intresseväckande tips med länkar vidare till roligheter på nätet – ta bara en pappershandduk ….
  •  Gästrike återvinnare bjuder in till vernissage av skrotkonst där man kopplat på digital teknik för att belysa miljöbelastningen av det konsumerade materialet. www.aswr.se
  •  Eko Park Strömstad lånar ut sina lokaler till Röda korset som återvinner ljusstumpar till att stöpa adventsljus.
  •  Sigtuna kommun gör en ekosmart kokbok och höjer medvetandet om att minska avfallet genom att bjuda in till en utställning med rum som är inredda med second hand.

Fakta

Europa minskar avfallet är ett EU-projekt som i år anordnas för fjärde året. Det pågår 17-25 november. Under veckan anordnar ett 30-tal organisatörer över 70 aktiviteter i Sverige.

Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Kommuner, företag och föreningar genomför projekt för att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka!

Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om aktiviteter, bl a på twitter.com/ minskaavfallet. Läs mer på www.minskaavfallet.se

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

Sanna Due Sjöström, handläggare, Genomförandeavd, 010-698 14 32, sanna.due@remove-this.naturvardsverket.remove-this.se


Skriv ut:

Datum