Loreens ”Simplicity" och lånade kläder ska inspirera till second hand

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som pågår samtidigt i 23 EU-länder fram till den 25 november. Projektet går ut på att visa hur vår konsumtion påverkar avfallsmängderna och miljön.

– Förebilder som inspirerar till second hand och ansvar för konsumtion är ett av många bra sätt att arbeta för att minska avfallet, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

I Sverige är vi bra på att återvinna material. Utmaningen är nu att minska avfallets mängd genom till exempel att återanvända. Att konsumera nyproducerat kräver massor av miljön i tillverkningen. Men att använda saker som redan finns i samhället hjälper till att minska avfallet.

– Mycket av det som slängs är det inget fel på utan vi kanske bara har tröttnat på fullt användbara saker, säger Annika Westerberg, informationschef på Vafab Miljö i Västerås. Det är bra om dessa saker kan användas ett tag till innan de går in i kretsloppet igen. Då spar vi både naturresurser och energi.

På återbruket (återvinningscentralen) i Skultuna kan nu besökarna lämna in hela och rena saker de tröttnat på till second hand. Skulturna kommundelstjänst startar upp en ny second hand butik där de säljer prylarna, möblerna, kläderna, leksakerna, böckerna och sportartiklar igen. Överskottet går till Naturvärldsfonden.

En bytardag är ett annat sätt som Vafab Miljö erbjuder i aktivitetsveckan Europa minskar avfallet. Inspiration och fakta finns i en tidning som delas ut till alla invånare.

Fakta Europa minskar avfallet

Veckan är ett EU-projekt som pågår 17-25 november 2012. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Kommuner, företag och föreningar genomför aktiviteter för att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka!

För mer information kontakta

Annika Westerlund, informationschef Vafab Miljö. 021 39 35 69, annika.westerlund@remove-this.vafabmiljo.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige,

070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

www.minskaavfallet.se, www.vafabmiljo.se

Tidningen Cirkulera om konsumtion och hur man kan minska avfallet: http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=hkf6gs8f&gInitPage=1


Skriv ut:

Datum